Prostovoljno gasilsko društvo od leta 1948
051 264 244 Poveljnik Miha Špruk info@pgd-topole.si

Vas Topole

Topole

topole

Zemljepisna lega

Vas Topole leži ob glavni cesti Ljubljana-Brnik in je okoli 3 km oddaljena od Mengša v smeri proti severozahodu. Svoje ime je dobila po vrsti drevja, topolu. Od glavne ceste so Topole odmaknjene v smeri proti gozdu pod hribom, katerega del se imenuje Pleša, celotno pobočje pa je imenovano tudi Debeli vrh ali Slevski hrib. Pod pobočjem teče reka Pšata, ki ob večjem deževju tudi poplavi travnike, ob hujših neurjih pa ogrozi tudi stanovanjske objekte, ki so v neposredni bližini struge. Danes šteje vas nekaj več kot 50 hiš, v katerih živi okoli 200 prebivalcev.

Kratka zgodovina

Topole so bile prvič omenjene že 13. avgusta 1250, torej gre za eno najstarejših naselij v Občini Mengeš. Sprva so spadale pod gospostvo samostana v Stični, z najrazličnejšimi volilnimi in darilnimi pismi pa so posamezne kmetije - hube prehajale v roke drugih plemičev. 13. avgusta 2000 so na pobudo v Topolah rojenega duhovnika Topolci prvič praznovali vaški praznik, in sicer 750-letnico prve pisne omembe. Ob tej priliki je bila predstavljena tudi razstava o ljudeh in življenju v vasi v veliki sejni sobi gasilskega doma.

Tipična kmečka sestava prebivalstva se je po drugi svetovni vojni preoblikovala v delavsko, saj je bilo pravih kmetov iz leta v leto manj. Kljub temu pa je tipična podoba Topol še vedno sestavljena iz travnikov in obdelanih polj, ki obdajajo ob cesti strnjene hiše. Značilna oblika gradnje hiš v preteklosti je bil dom v ključu, kjer so gospodarska poslopja postavljena pravokotno na domačijo (pri Testenu, pri Štefelnu, pri Hrinu, pri Janšču, ...). V Topolah je ohranjen še en tip gradnje, in sicer vzporedni dom, za katerega je značilno, da je gospodarsko poslopje postavljeno ob hiši, med njima pa je dvorišče (pri Alešku).

V Topolah se je 5. septembra 1894 pri Žnidarju rodil Franc Jenko, orglarski mojster. Orglarstva se je učil pri Ivanu Milavcu. Nekaj let je pri mojstru Kacinu, ki je imel delavnico pri Praprotniku v Domžalah, izdeloval klavirje, doma pa harmonije. V letu 1923 je začel svojo orglarsko obrt in pri Bezlu v Velikem Mengšu odprl delavnico. Že v letu 1925 je svojo orglarsko umetno obrt preselil v Šentvid nad Ljubljano. Nove orgle je največ izdeloval po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika in Ivana Vurnika. Veliko orgel je tudi popravil, predelal, povečal ali postavil na novo. Njegovo največje delo so orgle v Djakovem. Umrl je 2. junija 1968.

Pred drugo svetovno vojno je v vasi delovala Kmetijska strojna zadruga Topole, kjer so si kmetje lahko izposojali orodje in naprave za obdelovanje zemlje. Edino društvo, ki sedaj deluje v Topolah, je Prostovoljno gasilsko društvo Topole.

Vaški praznik

13. avgust je vaški praznik. V ta namen je sedaj že tradicionalno na ta dan v Topolah sveta maša za vse Topolce in Topolke, domačini pa se trudimo, da bi vsako leto tudi obnovili delček kulturne dediščine. V letu 2001 je bila tako s pomočjo Muzeja Mengeš obnovljena vaška kapelica, v letu 2002 pa obnovljen vaški vodnjak pod Plešo, imenovan tudi Studenec. Letos bo praznovanje v nedeljo, 17. avgusta 2003 z začetkom ob 15. uri.

vod

  • Prostovolno gasilsko društvo Topole
    Topole 21, 1234 Mengeš
    Slovenija

  • Predsednik : Franci Hribar (041 / 625 - 518)

  • Poveljnik : Miha Špruk (051 / 264 - 244)

  • Tajnik : Peter Jemec (051 / 382 - 275)

  • info@pgd-topole.si

Trenutne nesreče
Spin - Trenutne nesreče
Temeljni postopki oživljanja
Temeljni postopki oživljanja
Vreme
Varna točka
Varna točka