Prostovoljno gasilsko društvo od leta 1948
051 264 244 Poveljnik Miha Špruk info@pgd-topole.si

24.12.2000 - POŽAR V JABLAH

1. INFORMACIJA O POŽARU

V nedeljo, 24.12.2000 okoli 23.20 ure je prišlo do požara na kozolcu dvojniku površine 300 m2, ki je last Kmetijsko poizkusnega centra Jable, Grajska pot 1. Zagorelo je v delu kozolca, kjer je bilo skladiščeno okoli 500 m3 balirane slame, ogenj pa se je razširil še na del kozolca, kjer se je nahajalo v treh ločenih boksih 49 glav mlade govedi črno-bele pasme v starosti 6 do 18 mesecev. 43 govedi se je s preskakovanjem ograde rešilo iz objekta, 6 pa jih je ostalo v prostoru.

2. OPIS OBJEKTA

2.1 Makrolokacija

Kmetijsko poizkusni center Jable (KPC), ki opravlja živinorejsko in poljedelsko dejavnost, se nahaja ob vznožju hriba Dobeno jugozahodno od naselja Loka oziroma ceste Trzin - Kamnik. Dovoz do centra je možen po lokalnih cestah iz smeri Loke in Trzina. V kompleksu centra se nahajajo samo objekti, ki služijo osnovni dejavnosti.

2.2 Mikrolokacija

Objekt je postavljen po dolžini v smeri sever-jug med upravno zgradbo ki je oddaljena 50 m in kompleksom hlevov na isti oddaljenosti. Na vzhodni strani objekta poteka dovozna asfaltirana pot do hlevov, ki se nadaljuje v ovinek za izpeljavo poti na cesto Loka- Jable. Na zahodni strani je pašnik, ograjen z električnim pastirjem.

2.3 Vrsta objekta

Objekt predstavlja vezani kozolec dvojnik v izmeri 9,80 x 30,70 m, višina uporabnega prostora je 4,80 m. Nosilna konstrukcija kozolca je sestavljena iz štirih lesenih stebrov 30 x 40 cm, štirih zidanih stebrov 60 x 60 cm in šestih armiranobetonskih stebrov 25 x 35 cm, ostrešje je lesena dvokapnica, kritina opečni zareznik. V treh oknih kozolca na južni strani so vstavljene late 9 x 9 cm, v ostalih treh pa so pri tleh nameščeni žlebovi za krmljenje živine in ograda z letvami 14 x 11 cm do višine 1,30 m za zavarovanje živine. Na tleh v dolžini treh oken je zbita zemlja, tla v boksih za namestitev živine so asfaltirana in urejena z visokim nastilom. Živina je bila pred vremenskimi vplivi zaščitena z zahodne in severne strani s polipropilensko zaveso, na južni stani s skladiščeno slamo, vzhodni del pa je bil odprt.

V zadnjem boksu na severni strani je bil na višini 3 m nameščen lesen podest, na katerem je bila skladiščena slama.

2.4 Inštalacije

V objektu je bila nameščena samo vodovodna inštalacija, ki je služila za polnjenje dveh korit za napajanje živine. Zaradi iskanja vzrokov požara velja omeniti, da električne napeljave v objektu ni bilo.

2.5 Vodni viri

V kompleksu centra je izvedeno hidrantno omrežje, najbljižji hidrant je oddaljen 8 m severno od objekta, drugi najbližji je oddaljen cca 200 m v jugovzhodni smeri. Na zahodni strani objekta na oddaljenosti 100 m teče potok Šumberk.

2.6 Vrsta nevarnosti

Ogenj je neposredno ogrožal živino v objektu, nevarnost za sosednje objekte pa bi lahko nastala le ob neugodnih vetrovnih razmerah.

Za gasilce je bila v začetnem nastopu zaradi zelo razvitega požara nevarna visoka temperatura, kasneje pa je do nevarnosti prišlo pri odstranjevanju slame iz objekta, ki se je sproti vnemala, kar je ob gašenju sproščalo strupene pline, poleg tega pa je gasilce ogrožal tudi morebiten padec strešne opeke, zatoje bila odstranjena z vodnimi curki.

3. VZROK NASTANKA POŽARA

Komisija, ki si je ogledala kraj dogodka, vzroka požara ni potrdila, na podlagi zbiranja obvestil pa so 16.01.2001 okrožnemu javnemu tožilcu že podali ovadbo zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja požiga zoper 16-letnika iz Domžal, ki je z vžigalnikom prižgal slamo.

4. ALARMIRANJE IN AKTIVIRANJE GASILSKIH ENOT

Po podatkih Regijskega centra za obveščanje Ljubljana (RCO) je bil prvi klic o požaru telefonsko dan ob 23.23 in direktno po CB (centralni bateriji) prevezan v Center požarne varnosti Domžale (CPV). Po tem je aktiviranje potekalo v zaporedju, kot je razvidno iz tabele, posredovane iz RCO:

Zap.št.

Gasilska enota

Čas

Sredstvo

zvez

Vsebina

sporočila

Opomba

1.

CPV Domžale

23.23

23.23

CB

CB

V Trzinu gori in sicer v Kmetijskem inštitutu; gorijo štale, v katerih je več glav živine

Podobna vsebina

Obvestilo o krajevni pristojnosti PGD Mengeš ob izvozu

2.

PGD Trzin

23.30

spr. oseb. kl.

Gorijo štale v Jablah

Ni bilo obvestila o krajevni nepristojnosti

3.

Janez Koncilija, povelj. GZ Mengeš

23.31

23.35

spr. oseb. kl.

spr. oseb. kl. za skupino Loka

Gorijo Jable v Trzinu -štale

Gorijo štale-Jable Trzin

 

4.

PGD Mengeš 1

23.31

spr. oseb. kl.

Gorijo Jable v Trzinu -štale

 

5.

PGD Mengeš 2

23.32

spr. oseb. kl.

Gorijo štale v Jablah -Trzin

 

6.

Domžale 1

23.33

spr. oseb. kl.

Gorijo štale v Jablah, Trzin

 

7.

Domžale 2

23.35

spr. oseb. kl.

Gorijo štale v Jablah,

Trzin

 

8.

PGD Loka pri Mengšu

23.35

spr. oseb. kl.

Gorijo štale v Jablah

 

9.

PGD Radomlje, poveljnik

23.39

spr. oseb. kl.

Gorijo štele v Jablah

 

10.

PGD Jarše-Rodica

23.40

telefonsko

Gorijo štale-Jable

ni skupine

11.

PGD Homec

23.40

spr. oseb. kl.

Gorijo štale Jable, Trzin

 

12.

PGD Vir

23.48

spr. oseb. kl.

Gorijo Jable hlevi, Trzin

 

13.

PGD Dob

23.49

spr. oseb. kl.

Gorijo Jable hlevi, Trzin

 

14.

PGD Ihan, poveljnik

ni pod.

ni podatka

ni podatka

ni skupine

15.

VZ Slovenije-dežurni higienik

00.13

GSM

Potreba po nujnem odvozu kadavrov

 

RCO je nadaljeval z obveščanjem pristojnih organov, organizacij in skupnosti po ustaljenem protokolu, od tega sta na kraj dogodka prispela ob 00.35 Peter Kos, inšpektor za naravne in druge nesreče in ob 01.50 Roman Novak, direktor KPC.

5. NASTOP GASILSKIH ENOT

Gasilska

enota

Čas prihoda

Vrsta in število vozil

Moštvo

Skupaj

CPV

23.31

23.31

23.35

GVC 24/50

GVC 24/50

PV-1

1

1

1 + 1

2 v centru

6

PGD Mengeš

23.37

23.38

23.39

23.40

GVC 16/25

GVC 24/50

GV-V1

GVC 16/25

1 + 3

1 + 1

1 + 3

1 + 5

22

PGD Trzin

23.37

23.40

GV-1

VM-1

1 + 7

1 + 7

38

PGD Topole

23.40

23.43

GV-V2

VM -1

1 + 6

1 + 1

47

PGD Domžale

23.40

23.41

23.42

GVC 16/25

GVC 24/50

VM-1

1 + 6

1 + 6

1 + 3

63

PGD Loka

23.48

23.55

GV-1

VM-1

1 + 6

1 + 6

77

PGD Ihan

23.52

GVC 24/50

1 + 5

83

PGD Jarše-Rodica

23.52

GVC 16/25

1 + 2

86

PGD Radomlje

23.53

GVC 16/25

1 + 3

90

PGD Homec

23.53

GV-V2

1 + 5

96

PGD Stob-D.vas

23.51

GV-1

1 + 6

103

PGD Študa

23.52

GV-1

1 + 4

108

Poleg enot na požarišču sta bili v orodiščih pripravljeni še enoti iz PGD Studenec in Vir.

6. TAKTIČNA RAZVRSTITEV I. FAZA

6.1 CPV Domžale

Po prihodu obeh vozil CPV GVC 24/50, ki sta prvi prispeli na kraj, je bil požar zelo razvit, zato sta se vozili postavili z južne in severne strani objekta in pričeli gasiti ogenj z vodnim metalcem. Živina, ki je še ostala v kozolcu, ni več dajala znakov življenja, pa tudi reševanje zaradi visokih temperatur ni bilo več možno. Gasilca, ki sta prispela s PV-1, sta se vključila v gašenje. Po izpraznitvi cisterne je eno vozilo skrbelo za dovoz vode GVC 24/50 PGD Domžale.

6.2 PGD Mengeš

Enota PGD Mengeš z GVC 16/25 je postavila vozilo na južni strani objekta in napeljela dva VT-napada in en napad po C-cevovodu. S pomočjo agregata je oskrbovala z razsvetljavo južni del požarišča. Vozilo GVC 24/50 se je postavilo na severno stran in izvedlo dva napada po C-cevovodu na zahodni del objekta, z enim pa napajalo vozilo PGD Topole GV-V2. Enota je poskrbela tudi za napajanje iz hidranta. Vozilo GV-V1 je pripeljala dodatno moštvo, ki se je takoj vključilo v gašenje na obeh vozilih. Vozilo GVC 16/25 je izvedlo napajanje prvega GVC 16/25, gasilci pa so popolnili napadalne skupine iz ostalih vozil.

6.3 PGD Trzin

Enota PGD Trzin z GV-1 je poskrbela za razsvetljavo vzhodnega dela požarišča, namestila motorno brizgalno na črpališče k potoku Šumberk in napeljala B-cevovod neposredno do požarišča. Pri delu jim je pomagala druga ekipa Trzina, ki je prišla z VM-1.

6.4 PGD Topole

Enota PGD Topole z GV-V2 je postavila vozilo na severno stran in izvedla 2 VT-napada. Ekipa, ki se je pripeljala z VM-1, je pomagala pri izvedbi napadov in pripravila razsvetljavo za severni del požarišča.

6.5 PGD Domžale

Enota PGD Domžale z GVC 16/25 je postavila vozilo na vzhodno stran objekta, s katere je izvedla dva VT-napada, dodala pa še en napad po C-cevovodu na južni del objekta. GVC 24/50 je po prihodu začelo GVC 16/25 oskrbovati z vodo, pripravilo tudi metalec vode, vendar je bil požar že toliko omejen, da ni bilo potrebe po aktiviranju. Ekipa, ki je prispela z VM-1, je pomagala svoji enoti.

6.6 PGD Loka

Enota PGD Loka z GV-1 je zapeljala do cca 200 m oddaljenega hidranta v jugovzhodni smeri od objekta in napeljala B-cevovod neposredno do požarišča. Ekipa Loke, ki je prispela z VM-1, je pomagala pri delu.

6.7 PGD Ihan

Enota PGD Ihan z GVC 24/50 je z vodo oskrbovala GVC 16/25 PGD Mengeš.

6.8 PGD Radomlje

Enota PGD Radomlje z GVC 16/25 je z vodo oskrbela GVC 24/50 PGD Domžale.

6.9 PGD Jarše-Rodica

Enota PGD Jarše-Rodica je z GVC 16/25 prav tako oskrbela z vodo v GVC 24/50 PGD Domžale.

6.10. PGD Homec

Enota PGD Homec se je postavila na severni del objekta in z enim napadom gasila na vzhodni strani.

6.11. PGD Stob-Depala vas in Študa

Enoti PGD Stob-Depala vas in Študa z GV-1 sta vozili ustavili cca 150 m od požarišča na dovoznih poteh in se javili na PM. Enoti sta bili določeni v rezervo.

Ob 00.05 je stanje na požarišču že dovoljevalo odstranjevanje slame iz objekta za dokončno pogasitev, kjer pa ni bilo potrebno tolikšno število enot, zato je bilo izdano povelje, da na požarišču ostanejo enote iz Loke, Mengša, Topol in Trzina, ostale enote pa so se ob 00.30 pričele vračati v orodišča.

7. TAKTIČNA RAZVRSTITEV II. FAZA

Zaradi odhoda enot je prišlo do spremembe situacije na požarišču, prisotne ekipe so pričele izvajati naslednja opravila:

7.1 PGD Mengeš

Enota PGD Mengeš z GVC 16/25 je pomaknila en VT-napad in napad po C-cevovodu na zahodno stran objekta, z enim VT-napadom pa gasila slamo, ki se je pri odvozu vedno znova vžigala. GVC 24/50 je skrbel za dovoz vode GV-V2 PGD Topole iz B-cevovoda PGD Loka. Drugi GVC 16/25 je ostal v rezervi.

7.2 PGD Topole

Enota PGD Topol je prav tako prerazporedila napade in sicer en VT-napad na vzhodno, z drugim VT-napadom pa ostala na severnem delu, dodatni C-cevovod pa je napeljala na zahodno stran objekta.

7.3 PGD Loka

Iz B-cevovoda, ki ga je iz hidranta že napeljala enota PGD Loka, se je pričela oskrbovati z vodo GVC 16/25 PGD Mengeš. Del enote iz PGD Loka se je organiziral za pomoč delavcem KPC pri zbiranju pobegle živine na področju Loke.

7.4 PGD Trzin

Iz B-cevovoda, ki ga je od potoka Šumberk napeljala enota PGD Trzin, so se izvedli trije napadi na deponijo na vzhodni strani objekta, kamor se je dovažala slama, da bi jo lahko dokončno pogasili. Prvi napad je po potrebi gasil tudi slamo v objektu na vzhodni strani.

Ob 04.00 se je v orodišče vrnilo drugo vozilo GVC 16/25 PGD Mengeš, ob 05.30 uri pa še GVC 24/50.

Ob 05.45 je bilo gašenje na severnem delu objekta zaključeno, zato se je enota PGD Topole vrnila v orodišče, odšlo je tudi vozilo GV-V1 PGD Mengeš.

Ob 07.00 sta zaključili delo enoti iz PGD Mengeš z GVC 16/25 in PGD Trzin z GV-1. Na požarišču je bilo za gasilsko stražo odrejeno PGD Loka, ki je napeljalo dva napada iz B-linije iz hidranta za dokončno gašenje posameznih tlečih mest. Ob 08.04 so zaključili z delom na požarišču.

8. UPORABLJENA OPREMA IN GASILNA SREDSTVA

8.1 Vozila in črpalke

V celotni akciji gašenja je sodelovalo 22 vozil (tip vozil je v preglednici pod točko 5) s potrebnim orodjem in opremo. Prvo uro je obratovalo 11 črpalk na vozilih, iz katerih se je izvajalo gašenje ali napajanje, po spremebi situacije pa sta stalno obratovali črpalki na vozilih GVC 16/25 PGD Mengeš in GV-V2 PGD Topole, ob oskrbi z vodo pa tudi na GVC 24/50 PGD Mengeš. Prav tako je stalno obratovala prenosna MB 8/8 PGD Trzin.

8.2 Druga strojna oprema

Za odstranjevanje slame sta bila uporabljena dva traktorja z nakladalnim priključkom, ki so ju izmenično upravljali delavci KPC.

8.3 Razsvetljava

Razsvetljavo na požarišču so zagotavljali reflektorji na dvižnih teleskopih vozil GVC 16/25 PGD Mengeš in GV-V2 PGD Topole ter prenosni reflektor PGD Trzin, ki so bili napajani preko agregatov.

8.4 Gasilna sredstva

Za gašenje je bila uporabljena voda, ki je bila glede na gorljivo snov najbolj učinkovito gasilno sredstvo in je v času gašenja ni nikoli primanjkovalo. Odvzem vode je potekal iz vozil in hidrantnega omrežja, kasneje pa še iz naravnega vira. Skupno je bilo porabljeno 390.000 l vode, od tega je bilo 58.500 l pripeljanih z vozili v prvi fazi gašenja. Porabe vode ni bilo potrebno omejevati, saj je bila večina odvzeta iz naravnega vira, požarna voda se je odtekala v bljižnje jarke za odvodnjavanje terena in ni predstavljala ekološke nevarnosti.

9. VODENJE GASILSKE INTERVENCIJE

V začetni fazi je intervencijo vodil vodja izmene Tone Slapar iz CPV, ki je prispel na kraj s prvim vozilom ob 23.31.

Ob 23.40 je z vozilom GV-V2 PGD Topole prispel poveljnik GZ Mengeš Janez Koncilija, katerega je Slapar seznanil s stanjem na požarišču, zatem je vodenje intervencije prevzel poveljnik GZ. Organizirano je bilo štabno vodenje, v katerem so poleg Slaparja sodelovali še podpoveljnik GZ Mengeš Stane Šimenc, poveljnik PGD Loka Feliks Šegatin in poveljnik PGD Topole Martin Aleš. Tone Slapar se je po lokalizaciji požara ob 00.30 s svojo ekipo vrnil v CPV.

Vodenje se je izvajalo s pomočjo radijskih zvez v sistemu ZARE, s prenosom ustnih povelj in s pomočjo mobilne telefonije. Zveze so v vseh primerih, razen enega pozivnika, ki ni bil aktiviran v skupini, dobro delovale, povezava z RCO in CPV ter sodelovanje z dežurnima operaterjema je bilo dobro.

Vodstvo intervencije je vseskozi skrbelo, da so se gasilci na izpostavljenih delih stalno menjavali.

Oskrbo z napitki in prehrano so prevzeli delavci Kmetijsko poizkusnega centra Jable, zato aktiviranje dodatnih sil ni bilo potrebno.

Zaradi normalnega poteka intervencije sta bila župan Občine Mengeš Tomaž Štebe in poveljnik regije Ljubljana III. Jože Berlec o dogodku obveščena v dnevnem času 25. 12. 2000, istega dne pa se je telefonsko javil tudi poveljnik GZS Matjaž Klarič, ki si je naslednji dan tudi ogledal pogorišče in se seznanil s potekom intervencije.

10. OCENA ŠKODE

10.1 Mrtva živina

Poginilo je šest mladih govedi, ker se niso mogla rešiti s skokom preko ograde.

10.2 Poškodovani gasilci

Poškodovan je bil en gasilec, ki si je pri delu na požarišču poškodoval ramo. Poškodbo je gasilec javil svojemu vodji, ki je o tem poročal na analizi požara. V požarno poročilo poškodba zato ni bila vnešena. Gasilec je v bolniškem staležu. Formalnosti ureja njegovo matično društvo.

10.3 Poškodovana in izgubljena oprema

2 ročnika Turbomatic sta v okvari, izgubljena je 1 C- cev .

10.4 Skupna škoda

Po nestrokovni oceni znaša materialna škoda na objektu in poginuli živini okoli 9 milijonov tolarjev, stroški intervencije pa so po opravljeni analizi ocenjeni na 2.800.000,00 SIT.

11. TAKTIČNA SKICA

Taktična skica je priložena zapisniku in narisana za vsako fazo taktične razvrstitve posebej. Zaradi lažjega razumevanja je analizi priložena tudi shema kozolca in album fotografij z vrisanimi posameznimi podrobnostmi.

faza1

faza2

12. ZAKLJUČEK

Vodenje intervencije ni predstavljalo posebnih težav, saj je bilo na mestu požara v ustreznem času zadosti ustrezno opremljenega moštva in gasilske tehnike, vode ni primanjkovalo, zveze so delovale, oskrba je bila dobra, vremenske razmere so bile kljub letnemu času ugodne, saj ni zmrzovalo, občasno je deževalo, kar je še pripomoglo k lažji pogasitvi požara.

Kljub temu je bilo potrebno opraviti analizo intervencije predvsem zaradi preverjanja postopka alarmiranja in aktiviranja gasilskih enot v primerjavi z operativnim načrtom Gasilske zveze Mengeš, ki natančno opredeljuje način aktiviranja enot v GZ Mengeš kakor tudi enot sosednjih občin. Zato so bili na sejo dne 08. 01. 2001 poleg vodij udeleženih enot vabljeni še poveljnik regije Ljubljana III Jože Berlec, vodja Regijskega centra za obveščanje Branko Rajakovič in poveljnik CZ Občine Mengeš Franc Hribar.

Najprej je bil predstavljen potek intervencije, vodje posameznih oddelkov pa so v nadaljevanju dopolnili manjkajoče podatke za analizo, usklajeni so bili tudi časi ob izvozu in prihodu na mesto požara. Prisotni so potrdili čase obveščanja posameznih enot in soglašali, da ni potrebno dati zahtevka na MORS za prepis dogodkov s snemalne naprave RCO.

Največ časa so prisotni porabili za ugotavljanje krajevne pristojnosti in vzroka, zakaj je bila osrednja enota PGD Mengeš aktivirana šele ob 23.31, kar je 8 minut po obvestilu o požaru, krajevno pristojna enota PGD Loka pa šele ob 23.35. Branko Rajakovič je zato obširneje pojasnil način aktiviranja, ki je opisan v tabeli pod številko 4. V telefonskem klicu na RCO je bilo javljeno, da gorijo štale v Trzinu, zato je operater aktiviral enoto osrednjega pomena CPV in po njegovem mnenju krajevno pristojno enoto Trzin. Kljub kasnejšemu obvestilu vodje izmene v CPV ob izvozu ob 23.25 uri o aktiviranju PGD Mengeš je še vedno 6 minut razlike, katero sta predstavnika RCO in CPV obrazložila s preveliko obremenitvijo operaterjev v primeru takšnega požara in da je tak čas v takšnih okoliščinah normalen.

Mnenje pisca analize je, da v primeru minulega požara 6 minut res ne bi predstavljalo drugačnega rezultata intervencije, saj sta bila objekt in skladiščena vsebina takšna, da se je požar v kratkem času zelo razvil. Kljub temu je potrebno poudariti, da bi bil tak čas v primeru intervencije na stanovanjskih objektih v Mengšu (blokovna gradnja), ki so npr. eno minuto oddaljena od gasilskega orodišča, nesprejemljiv in lahko usoden za stanovalce. Zato se mora v bodoče natančno upoštevati navodila iz operativnega načrta GZ Mengeš, kazalo pa bi ponovno opraviti inšpekcijski pregled postopkov aktiviranja, ki so za nas, operativce, še vedno predolgi, na kar nas opozarja opisana intervencija.

Branko Rajakovič je opozoril, da enote ne obveščajo RCO o svojih izvozih in prihodih na mesto intervencije, čeprav so to dolžni storiti. S tem bi lahko tudi natančneje opredelili podatke o časih, ki jih zahteva poročilo o požaru. Nekatere enote še vedno nimajo formiranih skupin za aktiviranje, zato se pozivniki prožijo posamično, kar podaljšuje postopek. V intervencijah v bodoče ne bo potrebno menjavati kanala za javljanje RCO in vodenje na požarišču, ker bo RCO spremljal delo na našem delovnem kanalu, ki je stalno določen z RCO (kanal 38), kar bomo preverili pri intervencijah v prihodnje.

Predstavljena je bila tudi pobuda župana občine Mengeš o hitrejšem načinu aktiviranja enot z uvedbo računalniškega programa, ki bi po vnosu kraja požara opravil vse operacije do prikaza enot, potrebnih za aktiviranje, in bi operaterju omogočile hitrejšo potrditev. Rajakovič je pojasnil, da je takšen program zaenkrat predrag in ga še ne moremo kmalu pričakovati. Kljub temu pa je pohvalil sodelovanje in delo vseh udeleženih v intervenciji.

Poveljnik regije Ljubljana III Jože Berlec je poudaril pomen tega srečanja, saj so zaključki koristni za nadaljnje delo, niso pa za nikogar obremenjujoči, saj rezultat akcije kljub drugačnim postopkom ne bi bil spremenjen, zato se lahko poseg temeljito preuči. V svoji oceni je poudaril, da je bila intervencija dobro vodena in opravljena, zato je za opravljeno delo izrekel vso pohvalo.

Delo je pohvalil tudi poveljnik CZ občine Mengeš Franc Hribar, ki je poudaril, da bo štab CZ tudi v bodoče namenjal podporo v obliki materialnih sredstev za izboljšanje operativne pripravljenosti.

Janez Koncilija, VGČ I
Poveljnik GZ Mengeš

  • Prostovolno gasilsko društvo Topole
    Topole 21, 1234 Mengeš
    Slovenija

  • Predsednik : Franci Hribar (041 / 625 - 518)

  • Poveljnik : Miha Špruk (051 / 264 - 244)

  • Tajnik : Peter Jemec (051 / 382 - 275)

  • info@pgd-topole.si

Trenutne nesreče
Spin - Trenutne nesreče
Temeljni postopki oživljanja
Temeljni postopki oživljanja
Vreme
Varna točka
Varna točka