Prostovoljno gasilsko društvo od leta 1948
051 264 244 Poveljnik Miha Špruk info@pgd-topole.si

Vrsta

  Priimek in ime Vrsta člana
1. ALEŠ ANDREJ prostovoljni gasilec - operativec
2. ALEŠ AVGUST prostovoljni gasilec - operativec
3. ALEŠ BOGDAN pripravnik
4. ALEŠ GABRIELA pionir
5. ALEŠ JERNEJ pripravnik
6. ALEŠ MARIJA podporni član
7. ALEŠ MARTIN prostovoljni gasilec - operativec
8. ALEŠ MATEVŽ prostovoljni gasilec - operativec
9. ALEŠ MILENA podporni član
10.  ALEŠ MILENA podporni član
11.  ALEŠ MIROSLAV veteran
12.  ALEŠ MOJCA pripravnik
13.  ALEŠ NATAŠA prostovoljni gasilec - operativec
14.  ALEŠ PETER prostovoljni gasilec - operativec
15.  ALEŠ PETER pripravnik
16.  ALEŠ PETRA podporni član
17.  ALEŠ SABINA pripravnik
17.  ANŽEL JOLANDA pripravnik
18.  BERGANT FRANC prostovoljni gasilec - operativec
19.  BERGANT GREGOR prostovoljni gasilec - operativec
20.  BERGANT JANA pripravnik
21.  BERGANT KLAVDIJA prostovoljni gasilec - operativec
22.  ČEBULJ  FRANČIŠKA podporni član
23.  ČERNIVEC ALEŠ prostovoljni gasilec - operativec
24.  ČERNIVEC ANA podporni član
25.  ČERNIVEC ANA pionir
26.  ČERNIVEC GREGOR prostovoljni gasilec - operativec
27.  ČERNIVEC JANEZ prostovoljni gasilec - operativec
28.  ČERNIVEC MARIJAN prostovoljni gasilec - rezerva
29.  ČERNIVEC MAŠA mladinec
30.  ČERNIVEC TONČKA podporni član
31.  ČERNIVEC VENČESLAV prostovoljni gasilec - operativec
32.  DACAR BOŠTJAN prostovoljni gasilec - operativec
33.  DACAR DARJA prostovoljni gasilec - operativec
34.  DACAR MIHAEL pripravnik
35.  DACAR STANE pripravnik
37.  DOŠAN TANJA podporni član
38.  GRABNAR ANICA podporni član
39.  GRABNAR KRISTINA pionir
40.  GRILC MIRA pripravnik
41.  GRILC MIRAN prostovoljni gasilec - operativec
42.  GRILC ROK mladinec
43.  GRILC SLAVKO prostovoljni gasilec - operativec
44.  GRILC TOMAŽ prostovoljni gasilec - operativec
45.  GRILJ NINA pionir
46.  HRIBAR ANA podporni član
47.  HRIBAR ANGELCA pripravnik
48.  HRIBAR ANJA pripravnik
49.  HRIBAR FRANC prostovoljni gasilec - operativec
50.  HRIBAR GAŠPER mladinec
51.  HRIBAR MATEJA prostovoljni gasilec - operativec
52.  HRIBAR MATJAŽ prostovoljni gasilec - operativec
53.  HRIBAR VINKO prostovoljni gasilec - operativec
54.  HRIBAR ZVONKA pripravnik
55.  HRIBLJAN ANAMARIJA mladinec
56.  ILIČ VRBEK IRIS mladinec
58.  ISTENIČ MARTA podporni član
59.  ISTENIČ UROŠ prostovoljni gasilec - operativec
60.  ISTENIČ URŠKA pripravnik
61.  IVANOVA VIOLETA podporni član
62.  JEMEC ANICA podporni član
63.  JEMEC MATEJA prostovoljni gasilec - operativec
64.  JEMEC PETER prostovoljni gasilec - operativec
65.  JEMEC PRIMOŽ prostovoljni gasilec - operativec
66.  JERAJ DUŠAN podporni član
67.  JERAJ KATJA pripravnik
68.  JERAJ MARIJA podporni član
69.  JERAJ SIMON pripravnik
70.  JOSIČ ROMANA pripravnik
71.  KERŽIČ ANGELCA podporni član
72.  KERŽIČ DARINKA pripravnik
73.  KERŽIČ JANEZ prostovoljni gasilec - operativec
74.  KERŽIČ JANEZ pripravnik
75.  KONCILIJA ANDREJ prostovoljni gasilec - operativec
76.  KONCILIJA ANDREJ veteran
77.  KONCILIJA ANDREJA pripravnik
78.  KONCILIJA JANEZ prostovoljni gasilec - operativec
79 .  KONCILIJA JANEZ prostovoljni gasilec - operativec
80.  KONCILIJA JANEZ prostovoljni gasilec - operativec
81.  KONCILIJA JOŽEFA podporni član
82.  KONCILIJA JOŽI podporni član
83.  KONCILIJA MARIJA podporni član
84.  KONCILIJA METOD prostovoljni gasilec - operativec
85.  KONCILIJA MONIKA mladinec
86.  KONCILIJA TJAŠA mladinec
87.  KONCILJA AMALIJA podporni član
88.  KONCILJA ANDREJ podporni član
89.  KONCILJA FRANČIŠKA podporni član
90.  KONCILJA MAKSIMILJAN pripravnik
91.  KOSEC JANEZ pripravnik
92.  KOSEC RADO pionir
93.  KOSEC SLAVKA prostovoljni gasilec - operativec
94.  KOSMATIN KAJA mladinec
95.  KRAVANJA FRANČIŠKA podporni član
96.  KRAVANJA MATJAŽ podporni član
97.  KRAVANJA NINA prostovoljni gasilec - operativec
98.  KUBELJ JURE pripravnik
99.  KUNSTELJ ANTON podporni član
100.  KUNSTELJ OLGA pripravnik
101.     KUNSTELJ POLONA pripravnik
102.     KUNSTELJ TONE mladinec
103.     KUNSTELJ URŠA pripravnik
104.     LAH ANA podporni član
106.     LAH KLEMEN podporni član
107.     LAH MIRAN prostovoljni gasilec - operativec
108.     LORBER BORIS prostovoljni gasilec - operativec
109.     LORBER LUDVIK podporni član
110.     LORBER ŠTEFKA podporni član
111.     LUŽAR MARIJA podporni član
112.     MARINŠEK BOŽIDAR podporni član
113.     MARINŠEK FRANČIŠKA podporni član
114.     MARINŠEK JERNEJA podporni član
115.     MARINŠEK MARTINA pripravnik
116.     MATIČIČ FRANČIŠKA podporni član
117.     MEJAČ ANDREJ prostovoljni gasilec - operativec
118.     MEJAČ DOMEN prostovoljni gasilec - operativec
119.     MEJAČ IVICA podporni član
120.     MEJAČ MATEJ pripravnik
121.     MEJAČ PATARČEC BERNARDA podporni član
122.     MEJAČ PRIMOŽ prostovoljni gasilec - operativec
123.     MRČUN JOŽE podporni član
124.     MRČUN KARMEN pionir
125.     MRČUN RENATA mladinec
126.     MRČUN SILVA pripravnik
127.     PATARČEC BLAŽ prostovoljni gasilec - operativec
128.     SENICA DUŠAN podporni član
129.     SENICA NATAŠA pripravnik
130.     SENICA SANDRA mladinec
131.     SITAR FRANC podporni član
132.     ŠPRUK ALOJZIJ prostovoljni gasilec - rezerva
133.     ŠPRUK MARJAN pripravnik
134.     ŠPRUK META pripravnik
135.     ŠPRUK MIHA pionir
136.     ŠPRUK STANISLAVA podporni član
137.     ŠPRUK ZDRAVKO prostovoljni gasilec - operativec
138.     ŠTEFANIČ JOŽEF podporni član
139.     ŠTEFANIČ MARJAN prostovoljni gasilec - operativec
140.     TOMAŽIČ FRANC podporni član
141.     TOMAŽIČ MARIJA podporni član
142.     TOMAŽIČ ŠPELA podporni član
143.     TOMAŽIČ VANDA podporni član
144.     TRATAR MARIJA podporni član
145.     TRATAR ROK pionir
146.     TRATAR ROMAN podporni član
147.     TRAVEN ANTON prostovoljni gasilec - rezerva
148.     TRAVEN TEREZIJA podporni član
149.     URANKAR ALENKA pripravnik
150.     URANKAR BOGDAN prostovoljni gasilec - operativec
151.     URANKAR MANCA pionir
152.     URANKAR ŠPELA mladinec
153.     ZABRET ALBIN prostovoljni gasilec - operativec
154.     ZABRET FRANC pripravnik
155.     ZABRET FRANCI prostovoljni gasilec - operativec
156.     ZABRET HELENA prostovoljni gasilec - operativec
157.     ZABRET IVANA podporni član
158.     ZABRET MARIJA podporni član
159.     ZABRET MARTIN prostovoljni gasilec - operativec
160.     ZABRET MILENA podporni član
161.     ZABRET SIMON pripravnik
162.     ZABRET SLAVKO prostovoljni gasilec - operativec
164.     ZABRET VERONIKA pripravnik
  • Prostovolno gasilsko društvo Topole
    Topole 21, 1234 Mengeš
    Slovenija

  • Predsednik : Franci Hribar (041 / 625 - 518)

  • Poveljnik : Miha Špruk (051 / 264 - 244)

  • Tajnik : Peter Jemec (051 / 382 - 275)

  • info@pgd-topole.si

Trenutne nesreče
Spin - Trenutne nesreče
Temeljni postopki oživljanja
Temeljni postopki oživljanja
Vreme
Varna točka
Varna točka