Domov / Intervencije / 29.8.2007 ob 18.50 uri - Požar v kletnih prostorih hiše na Gorenjski c. v Mengšu 18

Ob 18.50 uri smo bili preko pozivnikov obveščeni, da gori v kletnih prostorih stanovanjske hiše na Gorenjski cesti 1a v Mengšu.

Izvozili smo z GVV 2 in petimi člani posadke. Po prihodu na kraj dogodka je bil iz vozila napeljan VT vod in izveden napad v kletni prostor, ki je bil močno zadimljen. Pri pregledu prostora je bilo ugotovljeno, da je nastal v ali za hladilnikom, kjer je zaradi tlenja v napeljavi posledično prišlo do vžiga predmetov, ki so bili na in v okolici hladilnika. Požar je bil pogašen z minimalno količino vode, nato pa hladilnik in ostali tleči predmeti odnešeni na prosto in dokončno pogašeni.

Sledilo je še prezračevanje z nadtlačnim prezračevalnikom in temeljit pregled prostora, vendar nevarnosti za ponoven vžig ni bilo.

Zaradi hitrega posredovanja je nastala le minimalna škoda tako zaradi ognja, kakor tudi gašenja, saj je bilo pri gašenju oporabljeno manj kot 150 l vode.

Poleg gasilcev iz Topol so pri gašenju in sanaciji požarišča sodelovali še gasilci iz PGD Mengeš in Loka, na kraju pa je bila tudi policija.

Omeniti je potrebno težaven dostop do objekta, saj prav na tem delu potekajo rekonstrukcijska dela cestišča. K sreči je bilo vozišče v takem stanju, da je bil dostop možen prav do objekta, sicer nekoliko počasneje, a kljub temu pravočasno.

Bo pa potrebno izkušnje s te intervencije upoštevati pri bodočih rekonstrukcijah, kjer bo moral investitor (občina) zahtevati od izvajalca, da je dostop za intervencijska vozila možen v vseh fazah izvajanja del.