Domov / Intervencije / 21.7.2006 ob 15.19 uri - Požar v podjetju Karton Količevo 64

Gašenje 1
Gašenje 2
Gašenje 3
Gašenje 4
Gašenje 5
Gašenje 6

Preko pozivnikov smo bili ob 15.19 uri s strani ReCO Ljubljana obveščeni, da gori v tovarni Karton na Količevem, kjer p5rosijo za pomoč, saj jim primanjkuje vode. Izvozili smo z GV-V 2 in 7 člani posadke in ob 15.30 uri prispeli na požarišče. Že pri vožnji do mesta intervencije se je od daleč videlo, da gre za požar večjih razsežnosti, saj se je nad širšim področjem Količevega vil visok in gost dim. Po trenutno zannih podatkih je bil vzrok za nastanek tako obsežnega požara tovarniška lokomotiva, na kateri je prišlo do požara že okrog 14. ure, pri tem pa se je ogenj prenesel dokaj široko območje deponije bal odpadnega papirja, ki se uporablja kot surovina v predelavi. Zaradi sušnega obdobja, visokih zunanjih temperatur in vnetljivega materilala je tako požar ob našem prihdu že zajel okoli 13.000 m2 površine.

Po javljanju vodji intervencije smo bili razporejeni na jugovzhodni del požarišča z nalogo, da preprečimo prehod požara na vzhodni del, obenem pa gasimo ogenj na področju sladiščenih bal v širini cca 30 m. Prvi napadi so bili napeljani po treh C cevovodih, po približno uri gašenja pa se na požarišče dostavila večja količina penilnega sredstva, naša enota ga je dobila 400 l in je bil takoj postavljen k že pripravljenemu mešalcu in gašenje se je preko tlačne linije in ročnega metalca pene lahko pričelo. Za varovanje že pogašenega materiala pa se je še vedno uporabljal en C napad.

Gašenje s peno se je na sektorju, ki ga je pokrivala enota izredno dobro izvedlo in je bil požar omejen, žal pa je nato nastal zastoj prei dobavi penila, zato se je ponovno pričelo gašenje z vodo, tokrat preko enega B in enega C ročnika, kar je trajalo vse do našega odhoda s požarišča ob 22.30 uri, ko je bil opravljen prerazpored enot za nočno gašenje.

Ob 19. uri so se enoti pridružili še trije gasilci našega društva, ki je razbremenila posadko in so bili intervali izmen za počitek nekoliko daljši.

Za oskrbo s pijačo in hrano je bilo dobro poskrbljeno, saj se je voda za pitje dostavljala skoraj ves čas, res pa je, da je bila tudi poraba velika, saj je bila vročina ognja in sonca neznosna.

V času intervencije je črpalka obratovala 7 ur in v povprečju na minuto dovajala 600 l vode, tako, da je bilo v času intervencije z GV-V 2 na požarišče odvrženo cca 250.000 l vode.

Pri tem je bila uporabljena naslednja oprema:

6 kos C cevi
4 kos B cevi
1 kos trojak
3 kos C ročnik
1 kos B ročnik
1 kos oporno koleno B
1 kos cevni pritrdilec
1 kos mešalec pene
1 kos ročnik za težko peno
1 kos prehodna spojka

Za izvajanje gašenja smo prejeli 400 l penilnega sredstva.

Za gašenje lokomotive smo posodili 1 kos gasilnik S 9

Za krpanje cevi smo posodili 1 kos cevne obveze B

Poškodovana je bila ena C cev, ki je pričela puščati, na kraju požara pa je ostala zaenkrat izgubljena ena C cev in cevna obveza.

Če bo opravljena uradna analiza, bodo povzetki objavljeni, zlasti zanimiv bo izračun porabe vode, saj bo zanesljivo dosegal zelo visoke številke.