Domov / Intervencije / 16.5.2006 ob 06.34 uri - Požar strehe na Gorenjski cesti 20 30

1. Informacija o dogodku

V torek, 16. maja 2006 je prišlo do požara v strešni kritini na proizvodni hali podjetja LGM, Gorenska cesta 20 v industrijski coni Topole - Mengeš. Požar je zajel približno 50 m2 površine od skupno 3000 m2.

2. Opis objekta

Objekt se nahaja v industrijski coni Topole - Mengeš z dostopom s ceste Mengeš Moste. Celoten objekt predstavlja dvojno armirano betonsko halo v skupni izmeri 100 x 30 m. Od tega je polovico objekta po vzdolžni osi v lasti podjetja LGM Mengeš, drugi del objekta pa je razdeljeno na več manjših obratovalnic in skladišč. Objekta se med seboj ločita s požarnim zidom, ki pa ni izveden nad nivojem kritine, horizontalno pa je podstrešni del ločen z armiranobetonsko ploščo.

Požar je zajel lesene tramove, letve in stekleno volno, ki je bila položena kot izolacija med pločevinasto kritino, ki primerjalno najbolj ustreza Trimovalu (proizvajalec kritine ni znan).
Prav tako je požar zajel hidroizolacijsko lepenko izotekt in izolacijske obloge stiropora v odkapu na sredini objekta in to na obeh straneh, tako, da lahko govorimo o požaru na dveh ločenih strešnih kritinah, do katerega je prišlo zaradi sevanja toplote s strani, kjer je bilo žarišče požara.

Instalacij na tem delu objekta ni izvedenih, otežen je le dostop, saj je streha na višini 9 m, streha je pohodna.

Oskrba z vodo je možna s hidranta, ki je na jugovzhodni strani oddsaljen cca 15 m od objekta.

3. Vzrok za nastanek požara

Do požara je prišlo ob tuljavi dimnika iz nerjaveče pločevine, ki je bil speljan skozi kritino, gorljivi materiali pa so bili v dosegu toplotnega sevanja. Dimnik predstavlja ovod iz peči za suhoprašno barvanje, kjer temperatura dosega do 200 stopinj C.

4. Vrsta nevarnosti na kraju dogodka

Možna je bila širitev požara na večjo površino strehe sosednega objekta, vendar je bilo zaradi hitrega in ustreznega posredovanja to pravočasno preprečeno.

Za gasilce razen višine drugih posebnih nevarnosti ni bilo, po odstranitvi zgornje plasti pločevinaste kritine pa je obstojala nevarnost padca na podstrešje, vendar so bili gasilci ustrezno opozorjeni in se niso gibali v območju nevarnih mest.

5. Alarmiranje in aktiviranje gasilskih enot

Aktiviranje enot je potekalo s strani Reco Ljubljana, ki je ob 06.34 preko pozivnikov aktiviral enote GZ Mengeš. Prva enota je bila na kraju ob 06.39 uri, ostale enote so prispele v času do 06.45 ure.

6. Nastop gasilskih enot

Prispela vozila in moštvo:

PGD Topole: GV-V 2, 4 gasilci
PGD Mengeš: GVC 16/25, GVC 24/50 in GV-V 1, 12 gasilcev
PGD Loka: GVC 24/50, GVGP 1, GVM 1 in 7 gasilcev

Nastop enot:

Enota PGD Topole je takoj po prihodu postavila tridelno lestev na vzhodni strani objekta in se z izvidniško skupino opremljeno z IDA povzpela na streho. Napadalca sta ugotovila, da se ogenj zadržuje v strešni kritini izpod katere se je v kapnem delu valil dim. Na strehi je bil lastnik podjetja, ki je skozi podstrešno okno napeljal plastično cev za vodo in skušal gasiti med odprtinami kritine v kapu. Takoj po ogledu je bil preko lestve napeljan C cevovod, obenem pa so se po lestvi povzpeli še gasilci iz PGD Mengeš in Loke z opremo za odstranjevanje pločevine.

Istočasno je del posadke PGD Mengeš vstopil v proizvodni prostor z VT napadom zaradi nadzora proizvodnje, saj bi zaradi ob morebitni nepredvideni situaciji prišlo do potrebe po posredovanju.

Obenem sta bila v izvidnico v podstrešni prostor poslana dva gasilca PGD Loka, ki sta ocenila širino požarnega področja s spodnje strani in podatke posredovala gasilcem na streho, ki so že pričeli z rezanjem in odstranjevanjem gornjega dela kritine in izolacijskega materiala.

Ker ni bilo nevarnosti za požar v proizvodnem prostoru, je bil napad PGD Mengeš od tam umaknjen in prestavljen na zunanjo stran na vzhodni del objekta, kjer je izvajal dokončno gašenje izolacijskega materiala, ki so ga gasilci sproti odstranjevali s strehe.

Po približno uri in pol dela je bilo ostrešje nad proizvodnjo podjetja LGM očiščeno in sanirano, zato so enote PGD Mengeš in Loka lahko zapustile kraj dogodka.

Na mestu je ostala požarna straža PGD Topole, ki je nadzirala ostrešje nad sosednjim skladiščnim prostorom podjetja Interkontinental in čakala lastnika, da bi jim omogočil pregled notranjih prostorov. Pri nadziranju kritine pa je straža ugotovila da temperatura na posameznih delih kritine narašča, zato se je enota odločila za dvig strehe tudi na tem delu zgradbe. Delo je bilo opravljeno na cca 12 m v širini 1 m in je pokazalo, da je bila odločitev popolnoma pravilna. Deli lesene konstrukcije so namreč še vedno tleli, zato je bilo potrebno izvesti dodatno gašenje.

Ker v naslednji uri ni prišlo do sprememb, je tudi enota PGD Topole ob 10.30 uri zapustila kraj dogodka.

7. Uporabljena gasilska zaščitna in reševalna oprema

Vsi gasilci so bili opremljeni v ustrezno osebno zaščitno opremo, izvidniške skupine so bile v prvi fazi vse opremljene z IDA, ki pa so jih pri nadaljnem delu snele, saj ni bilo nevarnosti škodljivih plinov. Za zaščito obraznega dela so pri delih s kotnimi rezalkami uporabljali spuščene vizirje.

V času intervencije sta v fazi gašenja delovali dve črpalki in sicer 8/8 v GV V 2 Topole in 16/8 v GVC 16/25 PGD Mengeš. Skupni čas obratovanja obeh črpalk je 2 uri. Električni agregat za pogon kotnih brusilk je obratoval 1 uro.

Ostala uporabljena oprema:

6 kos IDA
2 kos reševalna vrv
1 kos delovna vrv
1 kos kotna rezalka 110
1 kos kotna rezalka 230
1 kos električni navijak 50 m
1 kos tridelni električni radelilec
1 kos elektroagregat 5 kW
1 kos motorna žaga
3 kos gasilska sekira
2 kos lomilka
1 kos ključ gedore z nastavkom 13
1 kos tridelna lestev
3 kos C cevi
2 kos B cevi
1 kos ročnik turbomag
1 kos VT napad z ročnikom Nepiro
1 kos omelo
1kos lopata- šaflja
1 kos metla sirkova
1 kos vedro

8. Uporabljena gasilna sredstva

Kot gasilno sredstvo je bilo uporabljena voda za ohlajevanje in gašenje žarišč na strehi in za končno gašenje materiala, ki je bil odstranjen z zgradbe. Količine vode so bile minimalne in niso presegale 400 l. Napajanje sicer ni bilo potrebno, vendar je bil GV V2 PGD Topole priključen na hidrant ob objektu, v primeru potrebe pa bi GVC 16/25 PGD Mengeš lahko napajala GVC 24/50 PGD Mengeš in Loka.

9. Vodenje gasilske intervencije

Vodenje intervencije v nobenem trenutku ni predstavljalo problema in je bilo izvajano štabno, saj sta bila poleg vodje intervencije na mestu še poveljnik PGD Topole in PGD Loka. Ekipe so izvajale naloge disciplinirano in usklajeno. Pozna se tudi ustrezna usposobljenost gasilcev, kar se je odrazilo na uspešnosti intervencije, saj je bila z ustreznim posredovanjem zanesljivo preprečena večja materialna škoda.

Vodenje je potekalo preko ustnih povelj in po UKV zvezah. Vsa povelja so bila dana razumljivo in pravilno sprejeta, UKV zveze so vseskozi dobro delovale.

10. Ocena škode

Škoda po nestrokovni oceni znaša okoli 400.000,00 SIT, kar je izredno majhna v primerjavi s površino ostrešja, ki bi ga ogenj lahko zajel in je omejena samo na kritino. V prostorih pod kritino ni nikakršne škode, kar je zasluga izredne pazljivosti in racionalnosti pri uporabi gasilnega sredstva in posegov v objekt.

Poškodovane opreme ni bilo, pri pospravljanju sta bila zamenjana dva kosa gasilske opreme, kar pa so društva uredila že v istem dnevu.

11. Zaključek

Posebnih ugotovitev o uspešnosti intervencije niti ni potrebno podajati, saj je razvidna iz opisa poteka intervencije. Je pa še enkrat potrebno pohvaliti vse sodelujoče za disciplinirano in prizadevno delo, ki je potekalo hitro in strokovno, predvsem pa z zavestjo vseh, da se na objektu ne povzroča nikakršne dodatne škode z nepotrebnim polivanjem vode. Za strokovno opravljeno intervencijo se je takoj na mestu zahvalil lastnik podjetja LGM, ki je še posebej poudaril prav pazljivost gasilcev pri izvajanju del, prav tako pa tudi hitremu prihodu.

V zaključku pa velja poudariti še način aktiviranja enot, ki se je tudi tokrat izkazal kot uspešen. Upoštevan je bil namreč operativni načrt, ki za industrijske in stanovanjske objekte predvideva takojšne aktiviranje vseh enot v GZ Mengeš, kar je pomembno zlasti v dopoldanskem in nočnem času, ko je dosegljivost gasilcev v posameznih društvih manjša.

Danes se je na kraju požara zbralo 23 gasilcev in vsi so bili zaposleni. Mogoče bi bilo lahko kakšno vozilo manj, toda nič hudega, tudi če bi imeli primer istočasne intervencije, bi bil odhod nanjo še hitrejši, kot bi sicer lahko bil, saj so bili gasilci že na terenu.

Zato od načina aktiviranja ne smemo odstopati, vztrajati pa je potrebno tudi pri doslednjem upoštevanju načrta za aktiviranje v primeru prometne nesreče ali nesreče z nevarnimi snovmi, saj vsak dan sproti dokazujemo, da je naše znanje ustrezno tudi za posredovanje ob tovrstnih nesrečah

Ob koncu bi se zahvalil vsem vodjem oddelkov in gasilcem za dobro sodelovanje in jim izrekam pohvalo za dobro opravljeno delo.

Janez Koncilija