Domov / Intervencije / 2.6.2006 ob 21.30 uri - Uhajanje plina 7

1. Informacija o dogodku

V petek, 02.06.2006 ob 21.30 uri je prišlo do uhajanja plina na plinski postaji v industrijski coni Topole - Mengeš na Gorenski cesti 20.

2. Opis objekta

Plinska postaja se nahaja pod pobočjem mimo katerega poteka cesta Mengeš - Moste, na južni strani jo omejuje proizvodna hala v dolžini cca 100 m in višine 8 m, prav tako pa je s poslovnimi in skladiščnimi objekti zaprta z vzhodne in severozahodne strani. Objekti so na tem delu sicer oddsaljeni cca 50 m, vendar kljub temu plinska postaja stoji v zaprti coni, kjer je prezračevanje oteženo, stavbe pa dajejo efekt, kot bi se postaja nahajala v dolini,m kar pa za objekte te vrste ni primerno.

Dostop do plinske postaje je s ceste Mengeš - Moste in je možen z dveh strani, mimo delavnice MBB na severozahodnem delu ali pa mimo proizvodne hale podjetja LGM (obe sta v sklopu istega objekta).

3. Vzrok za uhajanje plina

Po neuradnih informacijah s strani upravljalca objekta Inter Ina naj bi do izpusta prišlo zaradi okvare na varnostnem ventilu.

4. Vrsta nevarnosti na kraju dogodka

Na mestu intervencije je bila za gasilce nevarna koncentracija plina, kar bi lahko imelo za posledico eksplozijo, poškodovanje cistern v sklopu plinske postaje in posledično nastanek novih eksplozij.

5. Alarmiranje in aktiviranje gasilskih enot

Aktiviranje je potekalo s strani ReCO, ki je ob 21.30 uri aktiviral enoto PGD Topole in osrednjo enoto PGD Mengeš, obvestil pa je tudi CPV Domžale. Prva enota PGD Topole je bila na kraju že ob 21.32 minut, ostale enote so prispele v času do 21.40.

6. Nastop gasilskih enot

Prispela vozila in moštvo:

PGD Topole: GV-V2, 5 gasilcev
PGD Mengeš: GVC 16/25, GVC 24/50, GVM 1, 12 gasilcev
CPV Domžale: 2 vozili, 4 gasilci

Nastop enot:

Enota PGD Topole je vozilo GV-V2 zaustavila na severozahodnem delu proizvodne hale ob delavnici MBB, kjer je bila postavljen atudi meja nevarne cone. Dva gasilca sta se že med vožnjo opremila z IDA in krenila v izvidnico do plinske postaje, tako, da sta bila ves čas zaščitena z betonskim zidom postaje na južni strani. V neposredni bližini je bilo slišati uhajanje plina iz sistema, vidnega uhajanja ni bilo zaznati. Gasilca sta se zato odločila za izvedbo zapore plina, za kar je bilo potrebno vstopiti v ograjeno cono plinske postaje. Pri tem je bilo potrebno s kleščami preščipniti ključavnico-obešanko, s čimer je bil omogočen dostop skozi vrata. Nato je bilo izvedeno zapiranje plina na glavnem dovodu, prav tako pa na vseh štirih citernah, ki so nameščene v ograjenem prostoru. Izvedba je bila uspešna, saj je v času pol minute uhajanje plina prenehalo.

Ostale enote iz PGD Mengeš in CPV so bile do zapore plina v pripravljenosti v servisni coni, v kolikor bi bilo potrebno izvesti gašenje ali reševanje.

7. Uporabljena gasilska in reševalna oprema

2 kos IDA
1 kos klešče za žico
1 kos ročna svetilka
1 kos agregat za razsvetljavo s svetlobnim stolpom (za ogled policije po odpravi nevarnosti)

8. Uporabljena gasilna sredstva

Uporaba gasilnih sredstev ni bila potrebna, izvedena je bila zapora nevarne snovi, s čimer je bila nevarnost odpravljena. V okolje zaradi hitrega posredovanja namreč ni ušla tolikšna količina plina, da bi kasnejše gibanje v prostoru predstavljalo nevarnost.

9. Vodenje intervencije

Vodenje intervencije ni predstavljalo težav, saj sta nalogo opravljala gasilca, ki sta takšno nalogo izvajala pred leti na istem mestu, le, da je takrat bilo zaradi eksplozije in požara izvajati tudi gašenje. Pri izvajanju naloge zaradi varnosti niso bila uporabljene UKV zveze, prenos povelj je bil usten, vsa povelja so bila razumljiva in ustrezno izpolnjena.

10. Ocena škode

Materialno škodo predstavlja okvrajen varnostni ventil in prerezana ključavnica-obešanka, kar po nestrokovni oceni znaša okoli 80.000,00 SIT, druge škode na objektu ali okolici ni bilo.

11. Zaključek

Intervencija je bila vsekakor uspešna, kar gre pripisati dejstvu, da je bil izpust plina opažen takoj in ustrezno javljen na 112. Enota PGD Topole se je nahajala v gasilkem domu na seji UO, zato je lahko takoj izvozila in bila na kraju v najkrajšem možnem času. Ukrepi zavarovanja so bili ustrezni, manj pa gibanje gasilcev iz enot, ki so prispele kasneje, saj so prihajali v neposredno bližino postaje. To sicer ni več predstavljalo problema, saj je bil izpust plina zaustavljen, vendar pa je to potrebno upoštevati pri morebitnih podobnih intervencijah.

Janez Koncilija