Domov / Intervencije / 20.6.2006 ob 23.52 uri - Požar kozolca 16

Ob 23.52 je neposredno v enoto prišlo obvestilo, da gori kozolec last Antona Travna iz Topol 26. Ukrepanje je bilo izredno hitro, saj je ReCO prožil pozivnike ob 23.54, to je le nekaj za tem, ko se je na gasilskem domu oglasila krovna sirena. Prva posadka je takoj izvozila z GV-V2 in bila na kraju ob 23.55 uri, to je minuto po alarmu, kar je seveda izjemen čas.

Že od daleč je bil viden visok plamen, ki je zajel dva okna sena od skupaj 8 (ostali so bili k sreči prazni), vendar je ogenj že prešel na nastrešek ob kozolcu, nadaljeval pa je tudi pot po ostrešju.

Zato je bil iz GV-V2 takoj izveden napad z VT z namenom omejitve prehoda ognja na preostali del kozolca, ko je bila lokalizacija izvedena, pa se je pričelo gašenje z izmetavanjem sena iz lat. Ta čas je že prispela druga ekipa PGD Topole z GV-M1, ki je napelajla dodaten C cevovod in preko njega namakala goreče seno, ki je bilo že zmetano z VT iz kozolca.

Ko je pričelo že primanjkovati vode, se je v pravem času pripeljala possadka PGD Mengeš z GVC 16/25, ki je takoj pričela z napajanjem GV-V2, ki je v ta namen že imel položene 2 B cevi.

Enota PGD Loka je pripela na kraj iz smeri glavne ceste in iz trojaka speljala še dodatni C cevovod, s katerim se je namakalo seno in segreti deli lesenega kozolca. Obenem so gasilci vseh treh društev razkopali seno in s tem omogočili dokončno pogasitev z vodo.

Akcija je bila tako ob pravočasnem opaženju občana in javljanju požara, dobrega dela ReCO, hitrega odziva gasilcev in skladnega delovanja vseh enot na kraju požara opravljenaizredno uspešno, zato se za dobro, požrtvovalno in disciplinirano delo na tem mestu zahvaljujem vsem gasilcem GZ Mengeš in jih obenem tudi javno pohvalim.

Poleg gasilcev iz Mengša in Loke je v akciji gašenja sodelovalo 12 članov PGD Topole, skupaj pa je bilo na kraju 30 gasilcev. Za gašenje je bilo porabljeno cca 3.000 l vode, materialna škoda po nestrokovni oceni pa znaša okoli 300.000,00 SIT.