Domov / Intervencije / 17.8.2008 - Odpravljanje posledic neurja v Ptuju 14

V nedeljo 17.8.2008, smo bili naprošeni za pomoč pri odpravlajnju posledic neurja na širšem območju Ptuja.

Aktuviranje enot se je pričelo šele v nedeljo zjutraj, kar je zelo pozno. Lažje bi bilo, če bi bili aktivirani že v soboto, da bi lahko v miru zbral ekipo.
Kljub temu smo ob 10.00 izvozili z GV-V2 ter s petimi člani posadke.

Na zbiro mesto pred gasilnem domu v Ptuju smo prispeli ob 11.20. Kjer je vladal poplen kaos, na zbirnem mestu je na dodelitev lokacije čakalo vsaj 100 gasilcev.
Po dobri uri čakanja na lokacijo so nam dodelili vas Kicar. Na zbirnem mestu pred gasilnim domom v vasi Kicar kjer so nas in vodjo pgd Loka sprejeli domači poveljnik, regijski poveljnik in poveljnik gasilske zveze Slovenije.

Na srečo smo na prizadeto območje prispeli s GV-V2 in trodelno lestvijo, kar nam je omogočalo neodvisnost od ostalih enot.

Dodelili so nam hišno število 101, na stanovanjskem objektu je bilo potrebno v celoti prekriti streho saj je bilo uničeno 80-90% vse kritine. Pomoč pri prekrivanju smo nudili tudi na objektu 102, kjer je bilo potrebno popraviti le del že prekrite strehe.

Po kočanem delu v Kicarjih so nam dodelili dva objekta na Mlinski ulici 5 in 3 na Ptuju. Prav tako je bilo potrebno pkriti poškodovano streho s povinilom.

Zaradi teme in vlage, ki se je začela pojavljati na strehah smo dela na objektih zaljučičli ob 21.30, ter se vrnili na zbirno mesto.
V orodjišče pa smo se vrnili ob 23.30.

Naj podam še nekaj zaimivosti, ki smo jih šlišali na Puju.

- v nedeljo naj bi domačinom pomagalo odpravlati posledice okoli 500 gasilcev,
- za pokrivanje streh je bilo razdeljeno 47 ton povinila,
- v soboto naj bi doačini tudi po več ur čakali na povinil
- v nedeljo zvečer naj bi bilo na obočju Ptuja potrebno sanirati še približno 200 hiš in 300-400 gospodarskih poslopij