Domov / Intervencije / 18-19.9.2007 - Poplave v Topolah 159

18. 09.2007 je zaradi izredno močnega deževja v popoldanskih urah pričela naraščati Pšata, zato je bilo ob 16.00 uri vzpostavljeno dežurstvo z nalogo ogleda stanja na terenu in pridobivanja informacij s področja PGD Moste, ki se prav tako nahajajo na ogroženem območju.

Ob tem je naša enota izvedla črpanje vode iz garaže hiše v Mostah 80 a, ker pa je v tem času voda v Mostah hitro naraščala, se je enota vrnila, istočasno pa je bil dan tihi alarm za zbor gasilcev v gasilskem domu.

Gasilci, ki so bili v tem času že na terenu, so umikali orodje in opremo na športnem igrišču, ki je najbližje Pšati in ga je že pričelo poplavljati. Po alarmu pa so se začele postavljati obrambne pregrade s pomočjo vreč, napolnjenih s peskom.

Pregrade so bile postavljene pri hišah Topole 48, 25, 26 in 27 in 28. Žal je hitro rastoči vodni val zaradi svoje sile predrl obrambno pregrado pri hišah številka 26 in 27 in voda je stekla preko dvorišč. Najhuje je bilo pri hiši številka 27, kjer je voda vdrla v stanovanjske prostore, prav tako pa tudi v hlev.

Poplavni val je dosegel tudi naš gasilski dom, kjer je voda v spodnjih prostorih dosegla višino 20 cm, zalilo pa je tudi hlev pri hiši številka 22.

Zaradi deroče vode in njene izredne višine pomoč najhuje prizadetim ni bila več možna, saj je bilo potrebno, da voda upade do te mere, da se lahko prične sanacija. Zato je del enote lahko odšel v Suhadole, kjer so izčrpali vodo pri hiši številka 59 b.

Ker je udarni val prešel proti Mengšu in se prelil preko nasipa, je bil ogrožen tudi del Mengša, kjer se nahaja vrtec Gobica. Zato je bil del naših gasilcev prestavljen na to lokacijo, kjer se je skupaj z ostalimi enotami organiziralo polnjenje vreč s peskom, s katerimi so se zaprli vhodi, jaški in druge odprtine, skozi katere bi lahko prodrla voda.

Obramba je bila še pravočasna, tako, da voda poplavnega vala ni zalila prostorov, žal pa je skozi jaške v kuhinji udarila fekalna voda. Takoj smo zatesnili kritični prostor, v jaške pa postavili dve potopni črpalki, s katerimi smo zniževali nivo fekalne vode in jo sčasoma tudi izčrpali. Sledilo je čiščenje prostora s čistilnimi omeli in vodnim sesalcem.

Ob 03.40 uri je bil ponoven zbor v PGD Topole, saj v Mengšu voda ni več naraščala, v Topolah pa še ni dovolj upadla, saj se je še vedno prelivala preko betonske škarfe, zato čakanje moštva na pričetek sanacije ni bilo smiselno.

V gasilskem domu so se očistili spodnji prostori in oprema, nato je bil enoti odrejen počitek do 07.00 ure zjutraj, ko bi pričeli s sanacijo terena.

V akciji je sodelovalo 22 gasilcev.

19. 09.2007 ob 07.30 smo pričeli s sanacijo poplavljenega terena. Izčrpana je bila voda iz garažnega jaška pri hiši številka 27 in iz kleti pri hiši številka 25.

Odstranjene so bile vreče na vseh obrambnih pregradah, pesek pa uporabljen za zasipavanje razkopanih dvorišč in ceste.

V popoldanskem času se je pričela sanacija športnega parka, oprana je bila asfaltna ploščad, očiščena notranjost brunarice, oprano gasilsko orodje in ostala oprema, ki se je nahajala v brunarici, delno je bila sanirana atletska steza in balinišče. Očiščena od naplavin je bila tudi ograja in ostali naplavljeni predmeti.

Ob koncu sanacije je bila očiščena tudi uporabljena gasilska oprema in orodje, očiščena so bila vozila in pripravljena za morebitno intervencijo. V stolp so bile na sušenje obešene oprane tlačne cevi.

Pri delih je preko celega dneva sodelovalo skupaj 21 gasilcev.

V obeh dnevih je dal na razpolago traktor s prikolico predsednik PGD Franc Bergant, ki je obenem aktivno sodeloval pri posredovanjih in sanaciji, dogodke pa je dokumentiral Franci Zabret, saj posredovalci enostavno niso imeli časa.