Domov / Dogodki / 28.10.2004 - Razstava DMG ob mesecu oktobru 22